BẢNG GIÁ HOSTING

img
img
img
img
shape
shape

Hàng nghìn khách hàng đã sử dụng sản phẩm của Tâm Phát hiệu quả. Đa dạng, phù hợp với mọi đối tượng từ cá nhân đến doanh nghiệp

Cá nhân

60.000đ /tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 1GB
 • Băng thông/ Tháng : 80GB
 • FTP Account : 2
 • MySQL : 2
 • Domains : 2
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 2
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Buy Now

Cá nhân +

80.000đ /tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 1.5G
 • Băng thông/ Tháng : 120GB
 • FTP Account : 3
 • MySQL : 3
 • Domains : 3
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 3
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Buy Now

Doanh nghiệp

120.000đ /tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 2GB
 • Băng thông/ Tháng : 180GB
 • FTP Account : 4
 • MySQL : 4
 • Domains : 4
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 4
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Buy Now

Thương mại điện tử

160.000đ /tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 3GB
 • Băng thông/ Tháng : 200GB
 • FTP Account : 5
 • MySQL : 5
 • Domains : 5
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 5
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Buy Now

Bán chuyên nghiệp

200.000đ /tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 4GB
 • Băng thông/ Tháng : 240 GB
 • FTP Account : 15
 • MySQL : 8
 • Domains : 15
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 8
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Buy Now

Chuyên nghiệp

300.000đ /tháng
 • Dung lượng lưu trữ: 6GB
 • Băng thông/ Tháng : 300 GB
 • FTP Account : 15
 • MySQL : 15
 • Domains : 15
 • Subdomain : 0
 • Addon domains : 0
 • Alias/Park Domain : 15
 • Email POP3/webmail :0
 • Hợp đồng tối thiểu : 12 tháng
Buy Now
Top
zalo