BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

img
img
img
img
shape
shape

.com

299.000 đ 239.000 đ (Áp dụng năm đầu tiên) Miễn phí khi TK web

.org

299.000 đ 239.000 đ (Áp dụng năm đầu tiên) Miễn phí khi TK web

.net

299.000 đ 239.000 đ (Áp dụng năm đầu tiên) Miễn phí khi TK web
  • Tên miền Việt Nam
  • Tên miền quốc tế
  • Tên miền địa giới hành chính
Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.vn 350.000 ₫ 480.000 ₫ Miễn phí
.com.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.net.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.org.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.info.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.gov.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.edu.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.biz.vn 350.000 ₫ 350.000 ₫ Miễn phí
.name.vn 30.000 ₫ 30.000 ₫ Miễn phí
.pro.vn 200.000 ₫ 200.000 ₫ Miễn phí
.health.vn 200.000 ₫ 200.000 ₫ Miễn phí
.ac.vn 200.000 ₫ 200.000 ₫ Miễn phí
Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.com 0 ₫ 330.000 ₫ 300.000
.net 0 ₫ 330.000 ₫ 300.000
.org 0 ₫ 330.000 ₫ 300.000
.info 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.us 0 ₫ 205.000 ₫ 205000
.biz 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.cc 0 ₫ 460.000 ₫ 460000
.asia 0 ₫ 360.000 ₫ 360000
.eu 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.me 0 ₫ 610.000 ₫ 610000
.tel 0 ₫ 340.000 ₫ 340000
.ws 0 ₫ 460.000 ₫ 460000
.name 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.tv 0 ₫ 610.000 ₫ 610000
.mobi 0 ₫ 460.000 ₫ 460000
.bz 0 ₫ 610.000 ₫ 610000
.mn 0 ₫ 910.000 ₫ 910000
.in 0 ₫ 340.000 ₫ 340000
.co.uk 0 ₫ 205.000 ₫ 205000
.co 0 ₫ 610.000 ₫ 610000
.ca 0 ₫ 360.000 ₫ 360000
.es 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.de 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.xxx 0 ₫ 2.400.000 ₫ 2400000
.com.ru 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.pro 0 ₫ 360.000 ₫ 360000
.sx 0 ₫ 1.409.000 ₫
.pw 0 ₫ 250.000 ₫ 195000
.nl 0 ₫ 280.000 ₫ 195000
.rest 0 ₫ 993.000 ₫
.bar 0 ₫ 2.977.000 ₫
.associates 0 ₫ 731.000 ₫
.associates 0 ₫ 731.000 ₫
.media 0 ₫ 731.000 ₫
.lease 0 ₫ 1.186.000 ₫
.kaufen 0 ₫ 1.654.000 ₫
.toys 0 ₫ 731.000 ₫
.town 0 ₫ 731.000 ₫
.university 0 ₫ 1.183.000 ₫
.uk 0 ₫ 280.000 ₫
Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Chuyển về
.yenbai.vn 0 ₫ 0 ₫
.vinhphuc.vn 0 ₫ 0 ₫
.vinhlong.vn 0 ₫ 0 ₫
.tuyenquang.vn 0 ₫ 0 ₫
.travinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.tiengiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.thuathienhue.vn 0 ₫ 0 ₫
.thanhphochiminh.vn 0 ₫ 0 ₫
.thanhhoa.vn 0 ₫ 0 ₫
.thainguyen.vn 0 ₫ 0 ₫
.thaibinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.tayninh.vn 0 ₫ 0 ₫
.sonla.vn 0 ₫ 0 ₫
.soctrang.vn 0 ₫ 0 ₫
.soctrang.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangtri.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangninh.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangngai.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangnam.vn 0 ₫ 0 ₫
.quangbinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.phuyen.vn 0 ₫ 0 ₫
.phutho.vn 0 ₫ 0 ₫
.ninhthuan.vn 0 ₫ 0 ₫
.ninhbinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.nghean.vn 0 ₫ 0 ₫
.namdinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.longan.vn 0 ₫ 0 ₫
.laocai.vn 0 ₫ 0 ₫
.langson.vn 0 ₫ 0 ₫
.lamdong.vn 0 ₫ 0 ₫
.laichau.vn 0 ₫ 0 ₫
.kontum.vn 0 ₫ 0 ₫
.kiengiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.khanhhoa.vn 0 ₫ 0 ₫
.hungyen.vn 0 ₫ 0 ₫
.hoabinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.haugiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.haugiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.hatinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.hanoi.vn 0 ₫ 0 ₫
.hanam.vn 0 ₫ 0 ₫
.haiphong.vn 0 ₫ 0 ₫
.haiduong.vn 0 ₫ 0 ₫
.hagiang.vn 0 ₫ 0 ₫
.gialai.vn 0 ₫ 0 ₫
.dongthap.vn 0 ₫ 0 ₫
.dongnai.vn 0 ₫ 0 ₫
.dienbien.vn 0 ₫ 0 ₫
.danang.vn 0 ₫ 0 ₫
.daknong.vn 0 ₫ 0 ₫
.daklac.vn 0 ₫ 0 ₫
.caobang.vn 0 ₫ 0 ₫
.cantho.vn 0 ₫ 0 ₫
.camau.vn 0 ₫ 0 ₫
.binhthuan.vn 0 ₫ 0 ₫
.binhphuoc.vn 0 ₫ 0 ₫
.binhduong.vn 0 ₫ 0 ₫
.binhdinh.vn 0 ₫ 0 ₫
.bentre.vn 0 ₫ 0 ₫
.baria-vungtau.vn 0 ₫ 0 ₫
.bacninh.vn 0 ₫ 0 ₫
.baclieu.vn 0 ₫ 0 ₫
.backan.vn 0 ₫ 0 ₫
.bacgian.vn 0 ₫ 0 ₫
.angiang.vn 0 ₫ 0 ₫
Top
zalo